MUMBAI ROAD
SOUTH MUMBAI
EAST MUMBAI
NORTH MUMBAI
WEST MUMBAI
MUMBAI GALLARY
 
Welcome To Mumbai Road !!!!

BUS NUMBER

FROM (source)

TO (destination)

Next page
9 Colaba Bus Station Nadkarni Park
10L Hutatma Chowk Ghatkopar Bus Station
11 L Navy Nagar Bandra Colony
12L Swami.Dayanand S Chowk Goregaon Depot
14 Backbay Depot Anik Depot
15 World Trade Center Pratiksha Nagar
16L Electric House Kannamwar Nagar
16L M.P.Chowk (Mazgaon) Kannamwar Nagar
17 Rani Laxmibai Chowk. Somaiyya Hospital
18 Mantralaya Pratiksha Nagar
19L Mantralaya Shivaji Nagar
20L Backbay Depot B.A.R.C
21L R.C.Church Trombay
22L Colaba Bus Station Marol Maroshi
23L N.C.P.A. Majas Depot
24L N.C.P.A. Ghatkopar Station .(East)
25L Backbay Depot Vihar Lake
26 Rani Lakshmibai Chowk Bhandup Village(East)
27 Worli Depot Vaishali Nagar(Mulund)
28 Swami Dayanand Saraswati Chowk. J.V.P.D
29 Wadala Depot Vaishali Nagar(Mulund)
30L Mumbai Central Depot Thane Flyover Bridge
31L Mantralaya Seven Bunglows
32 Ballard Pier J.V.P.D
33 Pt. Paluskar Chowk. Goregaon Bus Station
34 Pt.Thakeray Udyan Malwani Depot
35 Com.P.K.Khurana Chowk Marol Maroshi
36 J.M.Mehta Marg Mahim Bus Station .
37 J.M.Mehta Marg Kurla Station .(West)
38 Hutatma Chowk Goregaon Depot
39 J.M.Mehta Marg Seepz
40L Wadala Depot Borivili Station (East)
40L Pt.Thakeray Udyan Dahisar Bus Station .
41 Ferry Wharf Pt. Paluskar Chowk
42 Ferry Wharf Com.P.K.Khurana Chowk
43 Colaba Bus Station Maheshwari Udyan
44 Colaba Bus Station Worli Village
45 Mantralaya Nadkarni Park
46 Ferry Wharf Machhimar Nagar
47 Navy Nagar balunath
48 Ferry Wharf Vasantrao Naik Chowk.
49 Sw. Dayanand Saraswati Chowk. Nadkarni Park
50 Ferry Wharf Worli Village
52 Shri.Yeshwantrao Chowk. Machhimar Nagar
54 Saibaba Marg Parel Worli Village
55 Worli Village Saibaba Road Parel
56 Worli Village Versova
57 Balunath Pundit Thakeray Udyan
59 N.C.P.A Anushakti Nagar
60 Kurla Station (East) Truck Terminal Wadala
61 N.C.P.A Machhimar Nagar
62 Hutatma Chowk Kurla Station(West)
63 J.M.Mehta Marg Chunabhatti
64 Babulnath Maheshwari Udyan
65 Dr S.P.Mukherjee Chowk. Anik Depot
65L Dr S.P.Mukherjee Chowk. Anik Depot
66 Ballard Pier Chunabatti
66L Sm. Dayanand Chowk. Kala Killa Depot
67 Walkeshwar Antop Hill
68 Ballard Pier Wadala Depot
69 Dr S.P.Mukherjee Chowk Pt.Thakeray Udyan
70 Colaba Bus Station Bandra Bus Station
71 Dr S.P.Mukherjee Chowk Ram.G.Gadkari Chowk
72 & 73 Kala Killa Depot Pt.Paluskar Chowk
74 Ballard Pier Mahim Bus Station .
75 Chira Bazzar Balunath
76 Mantralaya Tata Colony
79 Ram G.Gadkari Chowk Pt. Thakeray Nagar
80L Kamala Nehru Park J.V.P.D
81L N.C.P.A Shastri Nagar
81E Mantralaya Daulat Nagar
82 Mantralaya Worli village
83 Colaba Santacruz Depot
84L Ballard Pier Oshwara Depot
84L Pt.Paluskar Chowk. Juhu Chowpatty
85 World Trade Centre Kurla Station (East)
86 Backbay Depot Bandra Reclamation Bus Station
87L Mantralaya Bandra Colony
88 Mantralaya Anik Depot
89 Mantralaya Worli Village
90L Worli Trade Centre Anushakti Nagar
91L Mumbai Central Depot Kurla Station .(West)
92L World Trade Centre Deonar Depot
93L Mantralaya Deonar Depot
100 Colaba Bus Station . Santacruz Depot
101 Dr. S. P. Mukherjee Chowk Walkeshwar
102 Kamala Nehru Park Mahatma Phule Market
103 R.C. Church Walkeshwar
104 J. M. Mehta Marg Vijay Vallab Chowk.
105 Kamla Nehru park Vijay Vallab Chowk.
106 R.C.Church Kamla Nehru park
107 Colaba Bus Station Kamla Nehru park
108 Nagar Chowk Kamla Nehru park
110 Com. P. K. Khurana Chowk Sangam Nagar, Wadala
112 Sangam Nagar, Wadala Santacruz (East)
121 Backbay Depot J.M.Mehta Marg
122 Ballard Pier J.M.Mehta Marg
123 R.C. Church Vasantrao Naik Chowk.
124 Colaba Bus Station . Worli Depot
125 Navy Nagar Worli Village
126 Mantralaya Jijamata Udyan
127 Colaba Bus Station Pt. Paluskar Chowk
130,132 & 133 Colaba Bus Station Vasantrao Naik Chowk.
134 Mantralaya Pr. Thakeray Udyan
135 Ferry Warf J.M.Mehta Marg
136 Navy Nagar M.Phule Market
137 Navy Nagar Nadkarni Park
138 Backbay Depot Nagar Chowk.
151 J.M.Mehta Marg Maheshwari Udyan
152 M.Pratap Chowk J.M.Mehta Marg
153 & 154 Byculla Station (West) Nehru Planetorium
155 Grantroad Station (West) Khamballa Hill
156 Grantroad Station (West) J.M.Mehta Marg
160 Plaza (Dadar West) Bandra Station .(East)
161 P.Kurene Chowk Worli Seaface
162 Pr. Thakeray Udyan Worli Village
164 Byculla Station (West) Rani Lakshmi Chowk.
165 Kasturba Gandhi Chowk Dharavi Depot
166 Vasantrao Naik Chowk Antop Hill
167 Rani lakshmi Chowk Dadar Station (East)
168 Tata Oil Mills Dayaneshwar Nagar
169 Worli Village Pratiksha Nagar
170 Ambika Mill Antop Hill
171 Worli Dairy Antop Hill
172 Ambika Nagar Partiksha Nagar
180 Antop Hill Malwani Depot
184 Aagarkar Chowk Vihar Lake
185 Kannamvar Nagar-2 Majas Depot
186 Aagarkar Chowk Filter Pada
188L Borivli Station (East) Kanheri Caves
200 Jijamata Udyan Seven Bunglows